A magyarok nagy részének jelenlegi manipulálhatósága annak a korábbi harminc évnek a következménye, amikor a felső középosztály hagyta őket végletesen leszakadni!  Dr. Gilly Gyula közgazdásszal, több korábbi kormány magas rangú minisztériumi vezetőjével idén megjelent könyvének apropóján  Pogátsa Zoltán főszerkesztő beszélgetett.

A 1500 oldalas A tisztességes, tehát igazságos társadalom és az elsődleges társadalmi javak című kétkötetes mű ez év elején jelent meg. A társadalmi biztonság, az egészség, az egészségügy, az oktatás alapvető kérdéseivel és a politika morális legitimációjával foglalkozó mű számos kérdést vet fel a rendszerváltás utáni politika társadalomelméleti aspektusairól.

I. kötet letöltése II. kötet letöltése
Dr. Gilly Gyula orvos, egészségpolitikai szakértő, a 90-es években Londonban a Világbanknak dolgozott, majd Pokorni Zoltán, 2010 után pedig Klinghammer István felsőoktatási tanácsadója volt. Az Oktatási Minisztérium(1998-2002), majd az EMMI (2010-2012) felsőoktatási tanácsadója.

– A társadalom rendszerváltáskori ismerethiánya és idealizmusa, mely szerint a többpártrendszer és a piac mindenhatósága automatikusan megoldja  az államszocializmus gazdasági és társadalmi problémáit a kilencvenes évek végére illúziónak bizonyult. A kijózanodást az emberek számára a Bokros csomag okozta.

– Ha az egész ország felemelkedése a társadalmi cél, nem lehet nem foglalkozni a leszakadókkal, az elszegényedőkkel. A közjó előmozdítása nem elitista ügy, hanem a szakpolitikák alapvető célja és feladata.

– A piacpárti vs. esélyteremtő állam társadalomelméleti vitája máig nem tisztult le Magyarországon. A liberális és baloldali értékek összemosása miatt nem válhatott világossá,hogy az esélyteremtő újraelosztás baloldali társadalomfilozófia.

– A piaci szabályok és/vagy a költségvetési szempontok eltúlzott érvényesítése az egészségügyben,a közoktatásban, a felsőoktatásban hamis illúziónak bizonyult. Értékválasztás és morális kérdés, hogy a döntéshozók milyen mértékben adnak forrásokat ezeknek az életbevágóan fontos területeknek.

– Minden társadalomnak az összes tagjával szemben morális kötelezettségei vannak, hogy az esélyek egyenlőségét megteremtse és szavatolja. Az esélyegyenlőség biztosítása egyben jó befektetés a társadalom versenyképességébe és jólétébe.

Magyarország az az ország, ahol a társadalmi mobilitás a legalacsonyabb az Európai Unión belül. Csak akkor tehető igazságosabbá, ha a közbeszéd, a közgondolkodás és a közviták részévé válnak olyan fogalmak mint társadalmi méltányosság (equity), esélyegyenlőség, újraelosztás. A globalizált világot vizsgáló legújabb  közgazdasági és társadalomelméleti ismeretek magyarországi adaptálása ugyancsak feltétele a társadalmi változásoknak.- A magyar felső-közép osztálynak, amely a rendszerváltás nyertese, nem vált világossá, hogy az ország nagy része nem csak leszakadt a kapitalizmus körülményei között, de teljes esélytelenségbe is került a társadalmi visszakapaszkodást illetően.

– Ha a középosztály csak a saját rövidtávú érdekeit tartja szem előtt és nem széles társadalmi rétegekkel történő egyidejű fejlődést, akkor nem lehet csodálkozni azon, hogy a végzetesen és véglegesen leszakadó tömegek egyszerű populista üzenetekkel manipulálhatókká válnak.

– A középosztály nem hajlandó észrevenni, hogy a leszakadt tömegek manipulálhatósága annak az előző harminc évnek a következménye, amelyben a demokratikus viszonyok ellenére sem sikerült az emberek demokratikus elkötelezettségét erősíteni.

– Az emberek életét alakító oktatási és egészségügyi rendszer igazságosabbá tétele közérthető társadalmi diskurzusokat igényel. Csak a sokak által érthető és követhető viták adnak esélyt a változások társadalmi támogatásához.

– Magyarországon a verseny szabadságáról csak a mainál igazságosabb társadalmi viszonyok mellett lehetne beszélni. Ehhez pedig valódi piaci viszonyok és esélyegyenlőséget teremtő újraelosztás szükséges.

 

Jó cikk volt? Azt gondolod, hogy több ilyenre lenne szükség? Küldj nekünk pénzt, akár 1000 forintot is, hogy működhessünk és írhassunk még ilyeneket! Itt teheted meg. Köszönjük!
TÁMOGATOM

Kapcsolódó írások


Ehhez a cikkhez az Új Egyenlőség Facebook oldalán fűzhet véleményt.