RECENZIÓ

Menekülés Reimsből 
KRITIKAI PSZICHOLÓGIA, RECENZIÓ

Menekülés Reimsből 

Didier Eribon francia filozófus és szociológus a Visszatérés Reimsbe című önelemző könyvében arra a kérdésre keresi a választ, hogy testvéreivel szemben neki, homoszexuális fiatalként, hogyan sikerült mégis kitörnie a kilátástalanságon túl semmi mással nem kecsegtető francia kisvárosi munkás miliőből.

Politika és tudomány – valóban szemben állnak egymással?
RECENZIÓ

Politika és tudomány – valóban szemben állnak egymással?

Összeegyeztethető-e a társadalomtudományi kutatómunka a politikai cselekvéssel? Fáber Ágoston hiánypótló könyve e kérdésre kínál választ Pierre Bourdieu pályáját és munkásságát bemutatva. Könyvéből az is kiderül, hogy a francia szociológus hogyan egyeztette össze tudományos kutatásait politikai aktivizmusával.

Közös felszabadulás – egy feminista válasz
RECENZIÓ

Közös felszabadulás – egy feminista válasz

Mi az a társadalmi újratermelés, és hogyan működik a kapitalizmusban? Mi köze a feminizmusnak a szennyezett vízhez, vagy az egészségügy és az oktatás válságához? Elég egy nőnek „bedobnia magát” ahhoz, hogy vezető pozícióba kerülhessen? Válságos időkben merre tovább, feminista mozgalom?

Szocialista falak helyén kapitalista falak
RECENZIÓ

Szocialista falak helyén kapitalista falak

A szocializmus tervezőmérnökei felépítették a berlini falat, a politikai szabadsághiány szimbólumát. Amikor leomlott, új falak nőttek a földből. A neoliberális kapitalizmus tervezőmérnökei bizonytalanságból és egyenlőtlenségből építettek falakat, korlátozva azt, hogy a kelet-európaiak mit kezdhettek újonnan megszerzett szabadságukkal. A tudományágakat elválasztó falak pedig megakadályozzák a posztszocialista átalakulás helyes értékelését.

Őszintén a kapitalizmusról
RECENZIÓ

Őszintén a kapitalizmusról

John Komlos Budapesten született, de doktori diplomáit történelemből és közgazdaságtanból már a Chicagói Egyetemen szerezte. A nemrég magyarul is megjelent könyve kitűnő bírálata a neoliberális elméleteknek, amelyek évtizedek óta pusztítanak világszerte. Dicstelen szerepük azonban teret nyitott a neokeynesiánusok előtt.

Robbantsunk-e fel olajvezetékeket?
RECENZIÓ

Robbantsunk-e fel olajvezetékeket?

A fiatal svéd sztárökológus, Andreas Malm legújabb könyvében felteszi a kérdést: miért nem igazán sikeresek a zöldmozgalmak? Válasza egyértelmű: azért, mert kizárólag békés eszközökkel küzdenek céljaikért. Szerinte a klímaválság viszont csak akkor lesz elkerülhető, ha e mozgalmak felvállalják a magántulajdon elleni erőszakot.

Radikális pedagógiák
RECENZIÓ

Radikális pedagógiák

A Fordulat folyóirat új száma megtöri a magyarországi oktatáspolitikai viták kétosztatúságát: a konzervatív és a liberális mellett felvázolja egy baloldali pedagógia kereteit. De vajon egy baloldali pedagógia csak a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésére irányulhat, vagy törekedhet a kapitalizmus meghaladására is?

Szex a kapitalizmusban
RECENZIÓ

Szex a kapitalizmusban

Hogyan alakítja át a szexet a profitszerzés igénye? Hogyan válik piaccá, termékké és szolgáltatássá? Hogyan válik a (női) test áruvá – mások anyagi hasznának forrásává? A Replika folyóiratban megjelent elemzések annak jártak utána, milyen a szex a kapitalizmusban – és hogy miért vált ilyenné.