Az Új Egyenlőség társadalomelméleti magazin, így céljait is ennek megfelelően fogalmazza meg. Nem a napi történések kommentálását, hanem a mélyebb összefüggések, átfogóbb problémák elemzését és megvitatását tartja elsődleges feladatának. A szerkesztőbizottság tagjai számára a következő szempontok a legfontosabbak:

 

Pogátsa Zoltán főszerkesztő, a szerkesztőbizottság elnöke szerint az Új Egyenlőségnek azt a Magyarországon hiányzó narratívát kell megfogalmaznia, amely az egyenlőség, igazságosság és fenntarthatóság gyakorlati megvalósítását járja körül.

Kóczé Angéla szerkesztő szerint szükséges a gender, az etnicitás és a társadalmi osztályok metszéspontjában fellelhető problémák feltárására, valamint a különböző európai országok roma lakosságát érintő társadalmi és jogi egyenlőtlenségek vizsgálatára is.

Bíró-Nagy András szerkesztő azt hangsúlyozta, hogy lapunk egy olyan Magyarországért fog dolgozni, ahol mindenkinek a tehetsége, a munkája, s alapvetően a teljesítménye határozza meg, hogy mennyire tudja beteljesíteni a céljait.

Kiss Ambrus szerkesztő szerint mélyebb témákról kell beszélnünk, s jobban meg kell értenünk, hogy milyen problémákkal és kihívásokkal nézünk szembe a magyar a társadalomban. Hangsúlyozta a közösségépítés jelentőségét, amely segít megvédeni magunkat.

Éber Márk Áron szerkesztő kiemelte a társadalmi igazságosság és a társadalmi egyenlőtlenségek problémáinak vizsgálatát, és az erről szóló diskurzus fontosságát. A cél egy olyan ország megteremtése, ahol az egyenlőtlenségek olyan csekélyek, hogy senkit sem akadályoznak a közös világunkba való bekapcsolódásba.

Kapcsolódó írások