E.A.S.T. – Essential Autonomous Struggles Transnational

Mi vagyunk a nők, akik nélkülözhetetlen munkát végeznek a világjárvány idején és akik nélkülözhetetlenek a pandémiából való felépüléshez is. Nélkülözhetetlen munkát végzünk, és mégis borzasztó körülmények között találjuk magunkat. Munkánk mégis alulfizetett és alulértékelt.

Túlhajszoltak vagyunk vagy munkanélküliek. Nap mint nap meg kell küzdenünk a férfierőszakkal, mind az otthonainkban, mind a munkahelyeinken. Elegünk van ezekből az elnyomó és kizsákmányoló körülményekből, és elutasítjuk, hogy tovább hallgassunk róluk! Elkezdtünk közösen szerveződni, egy közép-, kelet- és nyugat-európai nőket, bevándorlókat és munkásokat összekötő hálózaton belül: ez a Transznacionális Nélkülözhetetlen Autonóm Küzdelmek, azaz az EAST (Essential Autonomous Struggles Transnational).

Március 8-án hívunk mindenkit, aki a kapitalista, patriarchális és rasszista erőszak ellen küzd, hogy csatlakozzon sztrájkunkhoz!

Március 8-án a produktív és a reproduktív munkánk kizsákmányolása ellen sztrájkolunk!

Ápolóként, takarítóként, tanárként, élelmiszerbolti dolgozóként, logisztikai- és idénymunkásként, fizetett és nem fizetett háztartási dolgozóként, valamint gyerekek, idősek és betegek gondozóiként végzett nélkülözhetetlen munkánkkal mi tartjuk fenn a társadalmat. Különösen most, az iskolák és óvodák bezárásával, a gyermekgondozás és a háztartási munka terhe a mi vállunkra kerül.

A világjárvány idején sokan közülünk elveszítették a munkájukat, mert otthon várt ránk az elvégzendő házimunka és a gyerekeink, akiknek gondját kellett viselnünk. Nélkülözhetetlen a munkánk, mind otthon, mind a munkahelyeken, és mégis alulértékelt.

Március 8-án a patriarchális erőszak fokozódása ellen sztrájkolunk!

A nemzeti kormányok arra használják a világjárványt, hogy megerősítsék a patriarchátus szorítását: Lengyelországban megpróbálták tovább korlátozni az abortusz szabadságát; Törökországban az isztambuli egyezményből való kilépést indítványozták; Magyarországon pedig korlátozták a transzneműek jogait és LMBTQ-ellenes diskurzust folytatnak.

Miközben arra biztatnak bennünket, hogy „maradjunk otthon és vigyázzunk magunkra”, sokunknak nincs otthona. Sokan vannak olyanok is, akik számára az otthon minden, csak nem biztonságos, ugyanis bántalmazó kapcsolatban élnek, és megnövekedett mértékű családon belüli erőszakkal kell szembenézniük a kijárási tilalmak és lezárások idején.

Nyílt támadást intéztek ellenünk annak érdekében, hogy maradjunk a társadalom szolgálóinak szerepében, legyünk alárendeltek otthon és kizsákmányoltak a külvilágban.

Március 8-án a mobilitás rasszista és kizsákmányoló rendszerei ellen sztrájkolunk!

Kelet-Európából érkező gondozókként és idénymunkásokként „megengedték”, hogy eljussunk a nyugati országokba nélkülözhetetlen munkát végezni, de ezt saját felelősségünkre kellett megtennünk, mindenféle védelem és társadalombiztosítás nélkül.

Nyugaton a mi munkánk tartja fenn az (egészségügyi) ellátást, míg keleten a túlhajszolt és a rosszul felszerelt dolgozók viszik vállukon az összeomló egészségügyi rendszereket.

Az EU-ból és azon kívülről érkező bevándorlók és menekültek túlzsúfolt munkásszállókon és táborokban kényszerülnek élni és veszélyes környezetben dolgozni, miközben szinte sohasem jogosultak ugyanolyan pénzügyi támogatásra, mint a helyi lakosság. Európa egyenlőtlenül felosztott térképén a bevándorlók szenvedik el a világjárvány legsúlyosabb következményeit, ahogy általában ők fizetik a legnagyobb árat a kizsákmányolás miatt is.

Nem hagyjuk, hogy csak azért hívjanak nélkülözhetetlennek, hogy kihasználjanak és elnyomjanak bennünket!

Korábbi és aktuális mozgalmakból inspirálódunk, a nemzetközi női sztrájk, a lengyel női sztrájk és Argentínában az abortusz jogáért folytatott feminista küzdelmek tapasztalataira építünk. Felnézünk az ápolók, orvosok, (gyermek)gondozók, logisztikai- és idénymunkások tiltakozására és sztrájkjaira Bulgáriában, Grúziában, Ausztriában, Romániában, Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Franciaországban.

Tanulunk a küzdelemből, melyet a társadalmi nem kérdésének oktatási intézményekben való említését betiltó romániai törvényjavaslat ellen folytatunk; tanulunk a bevándorlók transznacionális szerveződéséből és a Black Lives Matter tüntetésekből. E kollektív tapasztalatokra és a fennálló rend megváltoztatására való képességre építve, hívjuk a nőket, a munkásokat, a bevándorlókat és az LMBTQI+ személyeket, hogy csatlakozzanak nélkülözhetetlen sztrájkunkhoz március 8-án.

Sztrájkunkkal arra törekszünk, hogy megbontsuk elnyomásunk jelenlegi körülményeit, és hogy beleszólást követeljünk magunknak a járvány utáni helyreállítás folyamataiba.

Sztrájkunkkal a következő követelésekért harcolunk:

Szabaduljunk fel a patriarchális erőszak minden formája alól!

A nők elleni erőszakot nem elszigetelt események sorának tekintjük, hanem annak a patriarchális rendszernek a részeként, amely kényszerrel akar gondoskodói szerepkörünkben tartani bennünket. Nem vagyunk hajlandóak elviselni az erőszak és a zaklatás útján ránk rótt nélkülözhetetlen munka terheit. Ellenezzük az ultrakonzervatív kormányok támadásait: biztonságos, legális és ingyenes abortuszt, valamint fogamzásgátlást követelünk minden országban! Követeljük az LMBTQI+ közösségek elleni politikai és jogi támadások azonnali leállítását!

Magasabb béreket mindenkinek!

A bérezésért folytatott feminista küzdelmünk nem pusztán a nemek közötti bérszakadék, hanem a kapitalista viszonyok ellen irányul, amelyek további bérhierarchiákat eredményeznek és reprodukálnak nemek és etnikumok, nemzetiségek és egész régiók között. Míg a gazdagok arra törekedtek, hogy a világjárvány lehetőségeit kihasználva tovább gyarapítsák vagyonukat, minket hátra hagytak, hogy elszenvedjük a megszorítások terheit.

Elég! Nem pusztán a nemek béregyenlőségét követeljük, hanem magasabb fizetést minden munkás számára! Követeljük a vagyon transznacionális újraelosztását! Kezdjük el visszavenni, ami a miénk!

Jól finanszírozott és inkluzív jóléti juttatásokat transznacionálisan!

Elutasítjuk azokat az helyreállítási terveket, amelyek továbbra is a nőkre és bevándorlókra róják rá a szociális és jóléti juttatások évtizedes csökkentésének költségeit. Transznacionális kapcsolatokat akarunk kialakítani a jóléti juttatásokért, a szociális támogatásért és a társadalombiztosításért folytatott küzdelmek között.

Annak ellenére, hogy a jólét feltételei országonként eltérőek, ezek mindenhol a munka nemi alapú és rasszista megosztásán és az ebből fakadó bérkülönbségeken alapulnak, amelyek hierarchiákat hoznak létre a különböző állampolgárságú nők között. Ezeket a hierarchiákat a patriarchális jólét elleni közös, transznacionális harccá akarjuk alakítani!

Feltétel nélküli európai tartózkodási engedélyt minden bevándorló, menekült és menedékkérő számára!

Elutasítjuk, hogy a kormányok és a munkaadók azzal zsarolják a bevándorlókat, hogy lehetetlen gazdasági és intézményi követelményeket szabnak meg a tartózkodási engedélyek megszerzéséhez és megújításához. Ez elfogadhatatlan munkakörülményekbe kényszeríti a bevándorlókat, különösen az EU-n kívülről érkezőket.

Biztonságos és jobb lakhatást mindenkinek!

2020 márciusában már eleve komoly lakhatási válságot tapasztaltunk. A világjárvány idején otthonaink még inkább hatáskörünkön és beleegyezésünkön túl politizálódtak! Megfelelő, és anyagilag mindenki számára hozzáférhető lakhatást követelünk, mely mentes a túlzsúfoltságtól és a prekárius körülményektől! Kérjük a családon belüli erőszakot elszenvedett személyek azonnali átköltöztetését!

Nélkülözhetetlen sztrájkunkkal meg akarjuk mutatni, hogy életünk, munkánk és küzdelmeink nélkülözhetetlenek! Ezért határokon átívelően kell összefognunk.

Március 8-án mindenkit arra hívunk, hogy tegyük láthatóvá a nélkülözhetetlen munka erejét, és használjuk ezt fegyverként saját feltételeink követelésére a világjárvány utáni helyreállítás során!

Hívunk mindenkit, hogy sztrájkoljunk a munkahelyeken és azokon kívül is, hogy tüntessünk, vonuljunk fel, tartsunk gyűléseket, akciókat, pañuelazókat, ruidazókat![1] Vegyük rá a szakszervezeteket, hogy támogassák a nők sztrájkját! Képzeljük el együtt a különböző küzdelmeink láthatóvá tételének és határokon átívelő összekapcsolásának módjait!

Munkánk nélkülözhetetlen, életünk nélkülözhetetlen, sztrájkunk nélkülözhetetlen!

Írd alá a kiáltványt! Az aláírások megtekintéséért lásd a Transnational Social Strike oldalán található angol változatot itt, ahonnan a szöveg több fordítása is elérhető. A február 21-i közgyűlés felvétele itt található.

Lépj velünk kapcsoltba Facebookon (EAST – Essential Autonomous Struggles Transnational) vagy emailben az alábbi címen: essentialstruggles@gmail.com.

Fordította: NU & NA.

E felhívás magyarul először „A nélkülözhetetlen sztrájk március 8-i manifesztuma” címen a szem folyóiratban jelent meg 2021. január 25-én. Jelen változat ennek szerkesztett újraközlése.

Címfotó: Claudio Schwarz – Unsplash

[1] pañuelazo: E szó kendőt jelent spanyolul, és Dél-Amerikában (különösen Argentínában) a választást támogató feminista mozgalmakban használták olyan tiltakozások jelölésére, amelyekben a résztvevők ugyanolyan jól látható színes kendőket használnak.

ruidazo: a szó nagyon nagy zajt jelent spanyolul, és ugyancsak a tiltakozás egy Dél-Amerikában széles körben elterjedt formáját jelzi, amikor háztartási eszközökkel csapnak nagy zajt.

Jó cikk volt? Azt gondolod, hogy több ilyenre lenne szükség? Küldj nekünk pénzt, akár 1000 forintot is, hogy működhessünk és írhassunk még ilyeneket! Itt teheted meg. Köszönjük!
TÁMOGATOM

Kapcsolódó írások


Ehhez a cikkhez az Új Egyenlőség Facebook oldalán fűzhet véleményt.