Szerző: Czirfusz Márton

mm
Czirfusz Márton (Budapest, 1984) geográfus, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, a Helyzet Műhely tagja, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont egyik alapítója. Gazdaságföldrajzzal (ezen belül a munka világának vizsgálatával) és kritikai városkutatással foglalkozik.
Mi a tér szerepe a társadalmi folyamatokban?
RECENZIÓ

Mi a tér szerepe a társadalmi folyamatokban?

„[A]z »emberi lét« alapvető mozzanata a térbeliség dimenziója” – írja Berger Viktor könyvének bevezetőjében, amely a szociológia elméleteiben nyomozza a tér mint a társadalmi folyamatok értelmezésére használható fogalom alakváltozásait.