Szerző: Bódi Lóránt

mm
Bódi Lóránt (1987) társadalomtudós, az MTA BTK Történettudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa és az ELTE BTK Atelier PhD hallgatója. Fő kutatási területe a holokauszt emlékezettörténete, valamint az államszocialista múlt öröksége.
Az áldozatok nevében?
RECENZIÓ, TÁRSADALOM

Az áldozatok nevében?

Lassan hozzászokhatunk ahhoz, hogy a nyilvánosságban zajló emlékezetpolitikai viták nem tudnak nyugvópontra jutni. Zombory Máté kötete invenciózusan és érdekfeszítő példákon keresztül mutatja be az elismerési és áldozati versengések szorításába jutott késő-modern társadalmak jellemző csapdahelyzetének kritikáját.