Szerző: Máriási Dóra – Vida Katalin

mm
Máriási Dóra tanácsadó szakpszichológus. Érdeklődési területe a kritikai pszichológia, a feminista tanácsadás és a traumaterápia. Emellett az ELTE Pszichológiai Intézetében végzi doktori tanulmányait, kutatási területe a pszichológia újraintézményesülése az 1950-60-as évek fordulóján. – Vida Katalin tanácsadó szakpszichológus, pár- és családterapeuta jelölt. Gyakorló pszichológusi munkája során törekszik arra, hogy a személyes pszichológiai problémák mellett figyelembe vegye azt a társadalmi környezetet is, amelyben a pszichológiai problémák kialakulnak. A Társadalomelméleti Kollégiumban 2012-ben létrejött Kritikai Pszichológiai Műhely alapító tagja.
Kritikai pszichológiát!
KRITIKAI PSZICHOLÓGIA, TÁRSADALOM

Kritikai pszichológiát!

Abszurd-e, hogy tömegeket érintő problémákat „egyéninek” tekintsünk? A problémákat hordozó egyén középpontba állításával a pszichológia betöltheti-e társadalmi küldetését? Feladata-e a pszichológusnak az elnyomott csoport tagjaiban az elnyomásuk forrásának tudatosítása? Mit tegyen a pszichológus a társadalomért? Vitaindító.