Szerző: Hirsch Johanna - Alexandrov Anna

mm
Hirsch Johanna (1993) szociológiai és pszichológiai tanulmányai mellett a CEU gender studies szakán végzett, a BCE Társadalomelméleti Kollégium öregdiákja. Érdeklődési területei a neoliberalizmus és mentális egészség kapcsolata és a gondoskodó munka. Alexandrov Anna (1995) végzős pszichológushallgató az ELTE PPK-n, a BCE Társadalomelméleti Kollégiumának öregdiákja. Kutatási területe a nők szexualitás-értelmezései és ezek szociális helyzettel való összefüggései.