Szerző: Hadas Miklós

mm
Hadas Miklós, DSc, egyetemi tanár, a BCE Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskolájának vezetője és a TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központjának társigazgatója. Jelenleg Norbert Elias civilizációelméletére és folyamatszociológiájára támaszkodva a nyugati maszkulinitások hosszú távú átalakulását kutatja.
Hogyan politizáljanak a társadalomkutatók?
RECENZIÓ

Hogyan politizáljanak a társadalomkutatók?

Pierre Bourdieu a 20. század utolsó harmadának legnagyobb hatású szociológusa volt. Fáber Ágoston róla szóló könyve melegen ajánlott minden szociológusnak, önmaga beágyazottságára reflektálni kívánó társadalomtudósnak és társadalmi felelősségérzettől áthatott értelmiséginek.