Szerző: Vastagh Zoltán

mm
Vastagh Zoltán (1981) szociológus, társadalomstatisztikus, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem doktorjelöltje, a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének tagja.
Az igazságos növekedés nyomában
TÁRSADALOM

Az igazságos növekedés nyomában

Az állami újraelosztás nagysága önmagában nem magyarázza meg sem a gazdasági növekedés, sem a társadalmi igazságosság mértékét. Az egyes modelleket elsősorban nem gazdasági teljesítményük, hanem társadalmi hatásaik különböztetik meg egymástól. Hogyan értékelhető a „magyar modell” és hol változtathatnának rajta a szociáldemokraták?