Szerző: Szalai Erzsébet

mm
Szalai Erzsébet, Budapest, 1948. Szociológus, az MTA doktora, egyetemi tanár, fő kutatási területe a globális és magyarországi újkapitalizmus társadalmi-gazdasági és társadalomlélektani viszonyainak elemzése, különös tekintettel a gazdasági elit, az értelmiség és a fiatalság helyzetére.
Elidegenedés az újkapitalizmusban
TÁRSADALOM

Elidegenedés az újkapitalizmusban

Vajon mit jelent az elidegenedés napjainkban? Ez valami érzés, vagy annál többről van szó? Beszélhetünk még ma is elidegenülésről, vagy „a XIX. században már ezt is magunk mögött hagytuk”? Hogyan határozta meg Marx és milyen formában jelenik meg napjaink neoliberális kapitalizmusában, különös tekintettel a magyarországi félperifériára?