Szerző: Antal Attila

mm
Antal Attila (1985), jogász, PhD. Az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének adjunktusa, a Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhelyének koordinátora. Kutatási területei: alkotmányok, demokráciaelméletek, zöld politikai gondolkodás, politikaelmélet, populizmus.
Kivételes állapotban
POLITIKA, TÁRSADALOM

Kivételes állapotban

Az Orbán-kormány által alkalmazott permanens kivételes állapot a társadalom demokratikus immunrendszerét károsította, és csírájában fojt el minden társadalmi önvédelmi mechanizmust. Az Orbán-rendszer egyre inkább elszakad a jogtól, saját gyártású válságokat menedzsel, s közben a legnagyobb mértékben uralkodni akar az életünkön.