A szociáldemokrácia magyarországi történetét áttekintő stúdió beszélgetés sorozatunkban Csunderlik Péter történész, az ELTE BTK oktatója, a Politikatörténeti Intézet kutatója és Pogátsa Zoltán beszélgetett ezúttal az első világháború utáni időszakról.

A beszélgetés első része az MSZDP megalakulásával foglalkozott, a második rész az első világháború végétől a Tanácsköztársaság bukásáig tartó időszakot öleli fel, a következő legfontosabb kérdésekre keresve a választ:

– Milyen szerepe volt a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak az első világháborút követően? Mi okozta, hogy csökkent irányában a tömegek bizalma? Mi változott a működésében, és hogyan hatott erre a rivális, a Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulása?

– Kik és milyen céllal alapították a Kommunisták Magyarországi Párját? Miben különbözött ez a párt az MSZDP-től? Mekkora szerepe volt Szovjet-Oroszországnak a párt megalakulásában? Mi lehetett a bolsevikok népszerűségének oka?

– Mit ismert fel Kun Béla, és miért volt karizmatikus személyiség? Hogyan vált munkásmártírrá? Kik támogatták a pártot, és vajon mennyi szavazatot kaptak volna – ha lettek volna választások?

– Mi vezetett oda, hogy az egymással ellenséges szociáldemokrata és kommunista párt fuzionált, létrejött a Magyarországi Szocialista Párt, és közösen kikiáltják a Tanácsköztársaságot?

– Milyen szerepe volt ebben a Vix-jegyzék okozta kormányválságnak és a kommunistáktól való félelemnek?

–  Volt olyan szociáldemokrata politikus, aki nemet mondott az egyesülésre?

– Mi volt a szociáldemokraták kimondott célja a Tanácsköztársasággal? Mit vártak az oroszoktól?

– Hogyan hat évtizedekig (vagy mind a mai napig) a baloldal megítélésére, hogy a demokratikusan hatalomra jutó szociáldemokraták pár hónap után belelépnek egy terrort alkalmazó elnyomó diktatúrába? Szükséges volt-e a vörös terror?

– Voltak-e a Tanácsköztársaságnak pozitív intézkedései?

–  Zsidó összeesküvés volt a Tanácsköztársaság?

– Miért bukott meg a Tanácsköztársaság?

Címfotó: Fortepan

Vendégünk két könyvét ajánljuk a téma iránt érdeklődőknek:

Csunderlik Péter: A „vörös farsangtól” a „vörös tatárjárásig” – A Tanácsköztársaság a korai Horthy-korszak pamflet- és visszaemlékezés-irodalmában (Napvilág Kiadó, 2019)

Csunderlik Péter: Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták – A Galilei Kör története (1908–1919) (Napvilág Kiadó, 2017)

Kapcsolódó írások

 • A baloldali populizmus halála és az eljövendő párt
  Sok írás születik „helyes ideológiáról” és jó „ellenzéki stratégiáról”, miközben elfeledkezünk a mozgalomépítés alapjáról: egy bázisról, ami autonóm módon épül....
 • Mi vár a Momentumra 2022-ig?
  A Momentum helyzetéről a ciklus félidejénél, illetve a párt előtt álló feladatokról és lehetőségekről beszélgetett Orosz Annával, a Momentum új alelnökével Bíró...
 • Demokratikus szocialista kiáltvány
  Kísértet járja be Amerikát, a demokratikus szocializmus kísértete. E mozgalom évtizedek homálya után lett mindent átalakító tényező. Szellemi középpontja a Jaco...
 • A demokrácia mint osztálykompromisszum I. rész
  A demokrácia több, mint absztrakt elvek intézményesülése: a létező demokráciák egy osztálykompromisszum termékei, ami felborul, ha a társadalmi konfliktusokat a ...

Ehhez a cikkhez az Új Egyenlőség Facebook oldalán fűzhet véleményt.